RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka


Strona główna


Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ

w Warszawie

ul. Terespolska 15A, 03-813 Warszawa

tel. 022 50 91 500 (centrala)

NIP 113-258-56-47

REGON 140318558


UWAGA!

Wskazanie w pierwszym piśmie kierowanym do Sądu ( pozwie, wniosku )

numeru PESEL, NIP, numeru z KRS swojego oraz strony pozwanej

przyspieszy merytoryczne rozpoznanie sprawy!

(USTAWA z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 654)

 


W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie

wszyscy Interesanci obsługiwani są przez

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek: 8:30 – 18:00

Wtorek – Piątek: 8:30 – 15:30

(więcej informacji na górze strony, w menu ► Obsługa Interesanta)

pisma przyjmuje 

BIURO PODAWCZE

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek: 8:30 – 18:00

Wtorek – Piątek: 8:30 – 15:30


W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie

funkcjonuje 

CZYTELNIA AKT

wszyscy Interesanci, którzy chcieliby mieć dostęp do akt sądowych, proszeni są o wcześniejsze umówienie się w celu wyznaczenia terminu i rezerwacji stanowiska

Zamawianie akt:

telefonicznie: (22) 50 91 119, (22) 50 91 173

elektronicznie: email: czytelnia@srpragapolnoc.pl       

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek: 8:30 – 18:00

Wtorek – Piątek: 8:30 – 15:30

(więcej informacji na górze strony, w menu ► Obsługa Interesanta)


Kasa : 

Poniedziałek: 10:00-17:30

Wtorek – Piątek: 8:30 – 15:30

Uprzejmie informujemy, że znaki opłaty sądowej sprzedawane są wyłącznie w godzinach otwarcia kasy.Godziny urzędowania Sądu:

Poniedziałek - Piątek : 9:00 – 16:00


Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Mr 225, poz.1635), opłaty skarbowej można obecnie dokonać jedynie gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu.

Właściwość miejscową organu podatkowego ustala się :

- ze względu na siedzibę organu bądź podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie;
- ze względu na miejsce złożenia dokumentu (pełnomocnictwa, prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii)
W przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii (od każdego stosunku pełnomocnictwa) stawka opłaty skarbowej wynosi 17,00 zł (siedemnaście złotych).

Dzielnica m.st. Warszawy, w której mieści się siedziba Sądu :

Praga Południe

Nr konta bankowego, na które należy uiszczać opłatę skarbową:

Bank Handlowy S.A.

39 1030 1508 0000 0005 5000 7118

Wykaz inkasentów opłaty skarbowej na terenie dzielnicy Pragi Południe:

- Jolanta Wysokińska, Urząd Dzielnicy Praga Południe ul. Grochowska 274
- Anna Zembrzuska, Magdalena Lisowska wspólnicy spółki cywilnej CARPEDIEM S.C., Warszawa ul. Grochowska 278 lok. 4
- Iwona Kwiatkowska, Urząd Skarbowy Warszawa - Wawer, ul. Mycielskiego 21
- Bożena Ewertyńska, Warszawa, ul. Mycielskiego 20 

Więcej informacji na stronie www.niebieskalinia.info


Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej 

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ! MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

Kliknij i zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami  >>>


Kliknij i zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami >>>

Aktualności

Międzynarodowy Dzień Mediacji oraz Tydzień Mediacji w tut. Sądzie

02.10.2015
Międzynarodowy Dzień Mediacji - 15 października 2015 roku Tydzień Mediacji - 12-17 października 2015 roku Dyżury Mediatorów Krajowego Centrum Mediacji: 12.10.2015 r. w godz. 10:30-13:30 Pani Barbara Kaczmarska 13.10.2015 r. w godz. 10:30-13:30 Pani Beata Jaroszyńska w sali nr 5 - parter Dyżury Mediatorów Polskiego Centrum Mediacji od 12 do 16 października 2015 roku na parterze przy BOI

Sędziowskie nominacje w Pałacu Prezydenckim

18.08.2015

  Miło jest nam zakomunikować, że kolejni Sędziowie otrzymali nominacje sędziowskie:

Pani Marzena CHABROS 
Pan Bartosz GRAJEK 
Pani Magdalena MIKŁAS 
Pani Monika MYSIAKOWSKA-CHOINA 
Pani Renata TABIN 
Pani Dorota ZIELIŃSKA


Uroczystość wręczenia przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego aktów powołania do pełnienie urzędu na stanowisku sędziego odbyła się 30 lipca 2015 roku.
Pełna lista mianowanych sędziów na oficjalnej stronie Prezydenta RP

Zmiana właściwości Wydziałów Cywilnych tut. Sądu od 1 lipca 2015 roku

25.06.2015
Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz. U. z dn. 16 czerwca 2015 r., poz. 169) od 1 lipca 2015 roku zmienia się właściwość Wydziałów Cywilnych tut. Sądu.

Powołanie SSR Doroty Michalskiej do pełnienia funkcji Prezesa Sądu

25.06.2015
Uprzejmie informujemy, że decyzją Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 maja 2015 roku Pani Dorota Michalska została powołana do pełnienia funkcji Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie, na okres czterech lat.

Dni 5 czerwca 2015 roku i 24 grudnia 2015 roku dniami wolnymi od pracy

13.03.2015

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2015 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie oraz Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie z dnia 11 marca 2015 roku dni 5 czerwca 2015 roku i 24 grudnia 2015 roku są dniami wolnymi od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie. Jednocześnie zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie Nr 10/2015 z dnia 11 marca 2015 roku Sąd w tych dniach nie urzęduje.

Zaproszenie do udziału w I edycji konkursu „Prawa Dziecka Oczami Dzieci”

05.11.2014
Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia zaprasza dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjów do udziału w konkursie „Prawa Dziecka Oczami Dzieci”, realizowanym w ramach akcji „Sędziowie Rodzinni Dzieciom” pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej.


Opublikował: Bogdan Płonecki
Publikacja dnia: 27.07.2015
Podpisał: Wiktor Piber
Dokument z dnia: 28.12.2009
Dokument oglądany razy: 1 550 841